پیدا

منو ببخش

درخواست حذف اطلاعات

دوباره درس نخون شدم البته خ بدجور سردرد داشتم گاهی فک داغونم میکنه صبح بلند شدم بچه ها پیغام دادن که موقع سمینار دادن ... بعد من موضوعم هم هنوز مشخص نیس