پیدا

شروعی دوباره

درخواست حذف اطلاعات

خدایا فرصت حرف زدن و درد دل با خودت و ازم نگیر هر چی میام بنویسم یه حادثه ای اتفاقی پیش میاد که دیگه نمیتونم بنویسم خدایا نکنه منو برونی ... نکنه ترکم کنی.. نکنه نمیخوای صدامو بشنوی... خدایا تو تنها دارایی منی... اگه باشی.. نه من مال تو هم... هر چ قدم بدم دورم ننداز من بچت نیستم ک عاقم کنی .. من بنده اتم.. تنهام نذار .. من عوض شدم بد شد تو تنهام نذار... کمکم کن