پیدا

خدایا نا امیدم نکن

درخواست حذف اطلاعات

دلم میخواد دیگه غمگین ننویسم دلم میخواد عوض شم راهم باز شه مثه همه شه اما تا حالا شده دیگه کاری ازتون بر نیاد تا حالا شده غمگین باشید تا حالا شده راهی نداشته باشید تا حالا شده عمیقا احساس تنهایی کنید ت حالا شده کلی دعا کنید و نتیجه نگیرید تا حالا شده خسته شین تا حالا شده راهی باز نشه تا حالا شده همه ادمها سبقت بگیرن و تو در جا بزنی تا حالا شده دلتو بسوزونن و نسوزن تا حالا شده اذیتتون کنن تا حالا نشده..